Call for Entries: Book Moby's Poet Three Contest (Thailand)

26 February 2013
Call for Entries: Book Moby's Poet Three Contest (Thailand)
Deadline: 17 March 2013

Poet-Three หรือ “บทกวีสามบรรทัด” เป็นการเขียนบทกวีสั้นๆ แบ่งเป็น 3 บรรทัด ซึ่งเป็นธรรมเนียมการเขียนบทกวีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในบางวัฒนธรรม โดดเด่นเป็นที่รู้จักมากที่สุดอาจจะเป็น “ไฮกุ” บทกวี 3 บรรทัดของญี่ปุ่นที่ต้องการสื่อถึงธรรมชาติ ความรู้สึก และปรัชญาชีวิต อย่างเรียบง่ายและเฉียบพลัน ด้วยการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ฤดูกาล หรือวูบความคิดของกวีในขณะที่ลงมือเขียน (สนใจศึกษาเรื่อง “ไฮกุ” เพิ่มเติมได้จากหนังสือ “สี่ฤดู, ทั้งชีวิต” โดยวินทร์ เลียววาริณ)

อย่างไรก็ตาม ความกระชับ เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความท้าทายและความลุ่มลึกของการเขียนบทกวีสามบรรทัด ทำให้เป็นวิธีเขียนบทกวีที่มีผู้ให้ความสนใจและนิยมเขียนโดยไม่อาศัยกรอบกำหนดของ “ไฮกุ” อีกมากมาย รวมทั้งในแวดวงการเขียนของไทย อาทิ บทกวี “แคนโต้” แบบฟ้า พูลวรลักษณ์ และบทกวี “อุนนุน” แบบนิ้วกลม

Poet-Three ของ Bookmoby เป็นการเชิญชวนให้คุณเขียนบทกวีสามบรรทัดในแบบของคุณเอง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยของการออกแบบภาพประกอบบทกวี และการปรับแต่งตัวอักษร เพื่อนำเสนอว่าการออกแบบภาพและตัวหนังสือที่มีความสมดุลหรือเกื้อหนุนกันและกันนั้น ยังเป็นการ “เขียน” หรือ “สร้างสรรค์” บทกวีในอีกรูปแบบหนึ่งได้เช่นกัน

ว่าด้วยการประกวด POET-THREE

Bookmoby ร่วมกับ TK Park จัดการประกวด “สร้างสรรค์ Poet-Three บทกวีสามบรรทัด” ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2556 (ประกาศผลภายในวันที่ 31 มีนาคม) โดยผู้ประกวดต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Bookmoby ทาง write.bookmoby.com เพื่อสร้าง My Book Yard ของคุณเอง

ชมคลิปสอนวิธีเขียน Poet-Three และวิธีระบุบทกวีที่คุณประสงค์จะส่งประกวด (จำกัดให้ส่งได้คนละ 3 บท) ในหน้า My Book Yard

กติกาในการสร้าง Poet-Three เพื่อส่งประกวดมีดังนี้:

ต้องเป็นบทกวีที่ผู้ส่งประกวดเขียนขึ้นเอง
  • ต้องมี 3 บรรทัด
  • ต้องเป็นภาษาไทย
  • ต้องใช้ภาพประกอบที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นเอง (ภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้ แต่ต้องมีภาพประกอบ)
  • ต้องเป็นบทกวีที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
  • ต้องเขียนและส่งประกวดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2556
  • บทกวี 3 บทที่อยู่ในกรอบ “บทกวีของคุณที่ส่งเข้าประกวด” หลังวันที่ 17 มีนามคม ถือเป็นบทกวีที่คุณส่งประกวด (สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ภายในวันที่ 17 มีนาคม)
การตัดสินผลงาน Poet-Three จะพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้:
  • ความคมคายงดงามของบทกวี
  • การใช้ภาพประกอบได้อย่างลงตัวกับบทกวี
  • ชั้นเชิงทางศิลปะของการออกแบบโดยรวม
  • ความถูกต้องตามกติกาการประกวด
ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2556 ผลงาน Poet-Three ที่เข้ารอบ จะปรากฏทางเว็บไซต์ www.bookmoby.com และ www.tkpark.or.th จากนั้นผลการประกวดและการมอบรางวัลจะจัดขึ้นหลังวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยสถานที่และเวลาจัดงานจะประกาศให้ทราบต่อไป

มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ poet3@bookmoby.com


CONTACT INFORMATION:

For queries/ submissions: poet3@bookmoby.com

Website: http://bookmoby.com/
Related Opportunities:
Ranked: 500 highest-paying publications for freelance writers
The Freelance 500 Report (2015 Edition, 138 pages) profiles the highest-paying markets, ranked to help you decide which publication to query first. The info and links in this report are current. Details here.